Flyers

Flyers

Flyers zijn populair omdat ze een groot aantal mensen bereiken tegen een lage prijs, snel online kunnen worden gedrukt en gemakkelijk te verspreiden zijn. Met flyers breng je eenvoudig nieuwe producten en diensten onder de aandacht of maak je reclame voor een evenement of actie. Ook kun je je makkelijk richten op specifieke doelgroepen.